Further reading for Photographs as performing actors

Hilde Nielssen (ed.). Til Jordens Ender. Fortellinger om Norsk Misjon. Bergen, 2008.

http://www.uib.no/universitymuseum